เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถระนอง

ลูกค้าส่งเอกสารก่อนเช่ารถ ดังนี้

1.บัตรประชาชนของผู้ขับรถ (ถ่ายภาพส่งทางไลน์)
2. ใบขับขี่ของผู้ขับรถ (ถ่ายภาพส่งทางไลน์)
3. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในวันรับรถ
4.Booking สายการบิน ทั้งไปและกลับ (ถ่ายภาพส่งทางไลน์)
5.การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

ตัวอย่างบัตรประชาชน และใบขับขี่

 • กรุณาถ่ายให้เห็นชัดเจน
 • ใช้บัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้แทนบัตรประชาชนได้
 • สามารถเขียนทับได้ เช่น “ใช้เพื่อเช่ารถ ณ วันที่…. ” หรืออื่นๆ
 • เอกสารทั้งสองอย่าง ต้องไม่หมดอายุ
 • สามารถใช้สำเนาแทนได้
 • ผู้เช่าต้องพกไปแสดงก่อนรับรถทุกครั้ง
เช่ารถระนอง
ตัวอย่างการถ่ายภาพบัตรประชาชน เพื่อจองรถเช่าระนอง

ตัวอย่าง Booking สายการบิน

 • กรุณาถ่ายให้เห็นชัดเจน
 • ต้องมีชื่อผู้โดยสาร วันที่ และเวลาที่เดินทาง
 • สามารถใช้เฉพาะ Booking ขากลับได้
 • สามารถเขียนทับได้ เช่น “ใช้เพื่อเช่ารถ ณ วันที่…. ”  หรือข้อความอื่นๆ
 • สามารถใช้ Booking ที่เป็น SMS จากสายการบินได้
 • สามารถใช้ Booking จาก Traveloka ได้
 • สามารถใช้สำเนาแทนได้
 • สามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ได้
เช่ารถระนอง
ตัวอย่าง booking เพื่อจองรถเช่าระนอง