การชำระเงิน

  • ลูกค้าชำระค่าเช่าเต็มจำนวนตอนรับรถ
  • รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
  • สามารถโอนค่าเช่าล่วงหน้าได้

ใบเสร็จรับเงิน

  • หากต้องการใบเสร็จ สามารถแจ้งตอนจองรถหรือ ก่อนจะส่งคืนรถ 5 ชม.
  • ไม่มีการส่งใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง หรือ ทำการแก้ไขข้อมูลใหม่ย้อนหลังให้