ทัวร์ระนองวันเดียว เที่ยว 3เกาะ

ทัวร์ 3 เกาะระนอง เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น
รายละเอียด
ทัวร์นี้รวม

– ทริปทัวร์3 เกาะระนอง1 วัน (ด้วยเรือหางยาว)
– ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
– มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
– เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
– อาหารกลางวัน1มื้อ
– อาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำอัดลม และผลไม้

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย

– ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
– ชุดสำหรับเปลี่ยนหลังจากเล่นน้ำ
กำหนดการเดินทาง
ทัวร์ 3 เกาะระนอง เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น

Day 1

07:30
รถรับจากโรงแรมที่พัก
08:30
ถึงศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง รับประทานอาหารว่าง และรับฟังคำบรรยายจากไกด์
09:00 .
เดินทางถึงท่าเรือในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนลงเรือหัวโทงนำท่านออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะค้างคาว
10.00
ถึงจุดดำน้ำแห่งแรกเกาะค้างคาว เกาะที่ยังเป็นธรรมชาติไม่มีสิ่งก่อสร้าง ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลใสมาก และสามารถมองเห็นปะการังได้แม้แต่ยืนอยู่ริมหาด มีปลาทะเลสีสวยมากมายรวมทั้งปลานีโม่ และปลาเสือ ปะการังยังสมบูรณ์ บนเกาะเป็นที่พักของฝูงค้างคาวแม่ไก่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะค้างคาว
11.30 .
นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) เป็นเกาะที่มีอ่าวเป็นชาวหาดโค้งจนเกือบเข้ามาติดกัน เป็นรูปเขาควายลักษณะคล้าย ลากูน มีทรายขาวสะอาดสวยงาม และน้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการังได้ตลอดแนว รอบ ๆ เกาะ
12.00
รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะ (อาหารกล่อง) และซีฟู้ด
14.00
เดินทางถึงเกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง เป็นเกาะที่มีทรายละเอียดอ่อนนุ่มเท้าขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่นซึ่งแต่ก่อนเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่น ชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะญี่ปุ่น
14.30
เรือออกจากเกาะญี่ปุ่น มุ่งหน้ากลับท่าเรือบางเบน
15.30
ถึงศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมรับประทานอาหารว่าง
17.30
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
*** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***